Tháng: Tháng Mười Hai 2021

うさぎ usagi nghĩa là gì ? 散らかす chirakasu nghĩa là gì ?

Bởi

うさぎ usagi nghĩa là gì ? 散らかす chirakasu nghĩa là gì ? Chào các bạn, trong bài viết này mời các bạn cùng Tự học online tìm hiểu : うさぎ usagi nghĩa là gì ? 散らかす chirakasu nghĩa là gì ? Những từ đồng nghĩa, trái nghĩa và cách dùng từ liên quan đến うさぎ…

苛める izimeru nghĩa là gì ? 足下 ashimoto nghĩa là gì ?

Bởi

苛める izimeru nghĩa là gì ? 足下 ashimoto nghĩa là gì ? Chào các bạn, trong bài viết này mời các bạn cùng Tự học online tìm hiểu : 苛める izimeru nghĩa là gì ? 足下 ashimoto nghĩa là gì ? Những từ đồng nghĩa, trái nghĩa và cách dùng từ liên quan đến 苛める…

Ngã tiếng Nhật là gì ? Rơi xuống tiếng Nhật là gì ?

Bởi

Ngã tiếng Nhật là gì ? Rơi xuống tiếng Nhật là gì ? Chào các bạn, trong bài viết này mời các bạn cùng Tự học online tìm hiểu : Ngã tiếng Nhật là gì ? Rơi xuống tiếng Nhật là gì ? honda Ngã tiếng Nhật là gì ? Nghĩa tiếng Nhật: 倒れる、落下する、転げる Cách…

Gặp gỡ tiếng Nhật là gì ? Nhanh tiếng Nhật là gì ?

Bởi

Gặp gỡ tiếng Nhật là gì ? Nhanh tiếng Nhật là gì ? Chào các bạn, trong bài viết này mời các bạn cùng Tự học online tìm hiểu : Gặp gỡ tiếng Nhật là gì ? Nhanh tiếng Nhật là gì ? Gặp gỡ tiếng Nhật là gì ? Nghĩa tiếng Nhật: 会う、落ち合う、お目にかかる Cách…

目茶苦茶 mecyakucya nghĩa là gì ? 立ち入り禁止 tachiirikinshi nghĩa là gì ?

Bởi

目茶苦茶 mecyakucya nghĩa là gì ? 立ち入り禁止 tachiirikinshi nghĩa là gì ? Chào các bạn, trong bài viết này mời các bạn cùng Tự học online tìm hiểu : 目茶苦茶 mecyakucya nghĩa là gì ? 立ち入り禁止 tachiirikinshi nghĩa là gì ? Những từ đồng nghĩa, trái nghĩa và cách dùng từ liên quan đến 目茶苦茶…